Beräkna Månadsavgift 2021-12-02T19:54:49+00:00

  Hur många IT användare har ni?
  Hur många användare som behöver tillgång till molntjänsten.

  Hur många standardprogram använder ni?
  Exempel på standardprogram Adobe reader, Cute PDF, Bank ID, Chrome m.m.

  Hur många program med databas använder ni?
  Affärsystem brukar innehålla databaser, exempel SQL, Access, Oracle m.m.

  Bastjänster som ingår*
  - Gemensam katalog
  - Servicedesk bas
  - Företags virusskydd
  - Daglig säkerhetskopiering
  - Intrångsskydd mot obehöriga